Entrada en vigor do RD polo que se regula a igualdade retributiva entre mulleres e homes

O 14 de abril de 2021 entrou en vigor o Real Decreto 902/2020, de 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes.

Este RD Ten por obxecto  establecer un conxunto de medidas para facer efectivo o dereito á igualdade de trato e á non discriminación entre mulleres e homes en materia retributiva, desenvolvendo os mecanismos necesarios para identificar e correxir a existencia de fendas retributivas inxustificadas ou discriminatorias.