CAMPUS ONLINE
Campus en líña con cursos formativos de igualdade laboral e conciliación
ACCEDER AO CAMPUS VIRTUAL
FACENDO IGUALDADE
Contidos de sensibilización dirixidos a todas as empresas galegas
VER RECURSOS
CONCILIACIÓN
Consulta medidas concretas de formento da conciliación
CONSULTA AS MEDIDAS
Previous slide
Next slide

A Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Impulsa este espazo dixital dirixido a fomentar, sensibilizar e formar á sociedade na igualdade laboral efectiva entre homes e mulleres, a través de accións formativas, recursos e información de actualidade enmarcadas en diferentes ámbitos como a conciliación e a corresponsabilidade, o rexistro retributivo, o acoso laboral, o teletraballo, entre moitas outras.

Plan de igualdade nas empresas

O plan de igualdade é un documento operativo de traballo que reúne un conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, que perseguen conseguir a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes e eliminar e corrixir calquera discriminación por razón de sexo.

Conciliación da vida persoal, familiar e laboral

A situación de partida na que se atopan as mulleres no mercado laboral vese condicionada pola gran cantidade de barreiras sociais e culturais (froito dos estereotipos e roles de xénero) ás que se teñen que enfrontar día a día e que se materializan na división sexual do traballo

Recursos

Formación gratuíta en igualdade laboral

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.