Presentación

No seu compromiso pola igualdade de oportunidades entre homes e mulleres nas empresas galegas, a Dirección Xeral de Relacións Laborais, da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, presenta esta web/sección como continente da información sobre materias, en relación coa igualdade laboral, competencia da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e que ten por finalidade facilitar ás empresas a elaboración de plans de igualdade e outras medidas de promoción da igualdade.