A Xunta sinala que unha xestión eficaz dos riscos psicosociais nas empresas contribúe a crear contornas de traballo saudables e mellorar o benestar laboral

A Xunta sinala que unha xestión eficaz dos riscos psicosociais nas empresas contribúe a crear contornas de traballo saudables e mellorar o benestar laboral A xornada informativa e formativa, organizada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade estivo dirixida a técnicos e responsables de prevención de riscos laborais, xestores de equipos e outros profesionais […]

A Xunta insta a que se inclúan nas negociacións dos novos convenios colectivos materias como o teletraballo, a conciliación e a igualdade laboral

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, inaugurou hoxe por videoconferencia unha xornada sobre desafíos no novo contexto do traballo, organizada polo Consello Galego de Relacións Laborais A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, avogou hoxe por que os novos convenios colectivos melloren o actual marco de regulación laboral e inclúan materias que […]

A igualdade de trato e oportunidades nas empresas

Hoxe falamos no noso blogue da igualdade de trato e oportunidades nas empresas. No noso país existe a igualdade formal xa que na Constitución Española, máis en concreto no seu artigo 14, afírmase que “os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión […]

Día Internacional da Igualdade Salarial

igualdade salarial

As Nacións Unidas, ou algunha das súas organizacións vinculadas, organizan diversas datas ao longo do ano para sensibilizar á poboación en xeral sobre algunha problemática existente. O 22 de febreiro, é o día marcado no calendario, para reivindicar a igualdade salarial de mulleres e homes co Día Internacional da Igualdade Salarial.  Todos os países a […]

Dirección Xeral de Relacións Laborais. Que somos e que facemos

direccion-xeral-relacions-laborais-xunta

En base aos criterios de eficacia que presiden a organización administrativa e a eficiencia e contención no gasto público, a Consellería de Emprego e Igualdade refundiu nun único departamento as competencias que ata setembro de 2020 se exercían por dúas entidades, agora extintas: a Consellería de Economía, Emprego e Industria, na área de emprego e, […]