O teletraballo é un modo de desenvolver o desempeño laboral a distancia. Leva xa moitísimos anos implantado nas organizacións pero, desde a chegada da pandemia pola COVID-19, experimentou un impulso que fixo que pasara de ser algo existente en poucas entidades a algo xeneralizado. Tal foi o seu impacto no mercado laboral español que se aprobou a Lei 10/2021, do 9 de xullo, de traballo a distancia para regular a súa aplicación nas empresas.

Esta regulación faise necesaria porque, aínda que o traballo a distancia permite ás empresas construír equipos sen fronteiras e, ben organizado, pode ofrecer liberdade e flexibilidade ás persoas traballadoras; tamén é probable que a comunicación entre a empresa e a persoa teletraballadora sexa máis complexa, perda vantaxes en certos aspectos vinculados á presencialidade (por exemplo, quedar fóra de reunións importantes) e a confianza e a colaboración resíntanse.

Vantaxes e riscos do teletraballo 

Como todo sistema laboral, o teletraballo ten as súas vantaxes e riscos. A continuación deixámosvos unha lista de aspectos positivos e negativos identificados polo Instituto das Mulleres:

Para a empresa

 • Maior productividade, ao eliminar tempos non produtivos, como os desprazamentos ao lugar de traballo.
 • Menor absentismo laboral debido a enfermidades leves, tanto propias como de persoas a cargo.
 • Maior posibilidade de fortalecer as equipas de traballo coa contratación de persoal cualificado, transcendendo as limitacións espaciais e xeográficas.
 • Menores costes para a empresa, co aforro de espazo, equipamento, enerxía, etc.

Para a persoa traballadora

 • Maior productividade e a satisfacción derivada. 
 • Optimización do uso do tiempo, ao eliminar tempos improductivos. Entre outros, redúcense os desprazamentos do fogar ao traballo, co consecuente aforro económico.
 • Maior control da contorna de traballo, pois este depende da elección da persoa.
 • Maior calidade de vida no que se refire á flexibilidade horaria e á planificación individualizada e adaptada ás necesidades de cada persoa.
 • Maior inclusión laboral, ao aumentar as posibilidades de que persoas con discapacidade poidan incorporarse a un posto de traballo.

Os principais riscos que existen son:

Para a empresa

 1. Menor percepción de control das personas teletraballadoras, debido a que dificúltase a supervisión directa do desenvolvemento do traballo.
 2. A deslocalización das persoas que integran o equipo de traballo pode dar lugar a certa falta de identificación coa visión e misión da empresa e á perda de imaxe corporativa.
 3. Maior dificultade para resgardar a confidencialidade dos procedementos e información da empresa.
 4. Déficit de adaptación á nova forma de organización do traballo por posibles carencias no intercambio de información ou dilatación nos procesos de toma de decisión.

Para a persoa traballadora

 1. Maior sentimento de aillamento, polo que se deben establecer e potenciar as vías de comunicación e vinculación cos/as compañeiros/as de traballo e superiores. 
 2. Dificultade para unha interlocución rápida cando a persoa realiza consultas, ao poder dilatar os tempos de resposta. 
 3. Maior vulnerabilidade da persoa teletraballadora no caso de que se debilite a súa relación sindical
 4. En ocasións, cámbiase o presentismo da oficina polo presentismo dixital, debendo estar a persoa teletraballadora dispoñible as 24 horas dos 7 días da semana (24/7).
 5. Maior dificultade para separar a xornada de traballo do tempo familiar ou persoal
 6. Fatiga informática, a liberdade individual para regular o ritmo de traballo pode dar lugar a unha sobrecarga de traballo ou a unha intensificación deste.
 7. Tecnoestrés.

Primeiros pasos para implantar o teletraballo na túa empresa

Se o traballo a distancia chegou á túa empresa dunha forma un tanto “precipitada” ou estás a pensar en implantalo, ten en conta o seguinte. En primeiro lugar, realiza un estudo de viabilidade que inclúa unha autoavaliación honesta e realista, que oriente a toma de decisións adecuadas á especificidade da organización. Estos son algúns dos aspectos que has de ter en conta, segundo o Instituto das Mulleres:

 • Determinar as tarefas teletraballables.
 • Identificar o perfil da persoa teletraballadora e do persoal candidato para o teletraballo.
 • Establecer un sistema de seguemento e control.
 • Identificar os sistemas de información e comunicación necesarios.
 • Contemplar o equipamento necesario.
 • Definir un protocolo de incorporación ao teletraballo.

A continuación, elabora un Plan de Prevención de Riscos Laborais do Teletraballo. A realidade é que a falta de dispoñibilidade da empresa sobre o domicilio do teletraballo pode dificultar esta tarefa pero é indubidable que ten a obrigación de realizar unha avaliación de riscos laborais.

Elabora, coa representación legal das persoas traballadoras, un acordo de teletraballo onde se recollan por escrito todas as decisións e medidas que afectan as partes implicadas no proxecto, é dicir, a empresa e a persoa teletraballadora (horarios, salario, equipamento, obxectivos, responsabilidades, etc.).

Por último, é recomendable realizar unha proba piloto e unha avaliación da mesma. Se os resultados son satisfactorios, xa se podería estender o teletraballo á totalidade do persoal.

Desde a Dirección Xeral de Relacións Laborais dá Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, convocamos todos os anos axudas para implantar o teletraballo. Ademais, promovemos a negociación do acordo de traballo a distancia como parte dos convenios colectivos. Podes atopar máis información sobre o teletraballo na nosa web de igualdade laboral.

 

Categorías

blog

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.