En base aos criterios de eficacia que presiden a organización administrativa e a eficiencia e contención no gasto público, a Consellería de Emprego e Igualdade refundiu nun único departamento as competencias que ata setembro de 2020 se exercían por dúas entidades, agora extintas: a Consellería de Economía, Emprego e Industria, na área de emprego e, a Secretaría Xeral da Igualdade, na área da promoción e adopción das medidas encamiñadas á consecución da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.

A Consellería, tras a recolocación de departamentos e distribución de funcións, divídese en sete órganos superiores e direccións, entre as que se atopa a Dirección Xeral de Relacións Laborais. Analizando en detalle estas áreas atopamos á Conselleira, na actualidade Dona María Jesús Lorenzana, a Secretaría Xeral Técnica, a Secretaría Xeral da Igualdade, a Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, a Dirección Xeral de Formación e Colocación, as Xefaturas territoriais e a nosa Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Imaxe: Xunta de Galicia

Hoxe imos introducir as funcións e estrutura da Dirección Xeral de Relacións Laborais para saber máis e contextualizar a área administrativa na que se inclúe a igualdade laboral e a conciliación e corresponsabilidade da vida persoal, familiar e laboral dentro da administración autonómica de Galicia. Imos alá!

 

As funcións da Dirección Xeral de Relacións Laborais

Todas as áreas da Consellería de Emprego e Igualdade están recollidas e ben documentadas no Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego e Igualdade. Este decreto publicouse no Diario Oficial de Galicia o xoves 17 de decembro de 2020 e é un documento relevante para o coñecemento profundo desta área administrativa que hoxe tratamos. 

No artigo 28 do mencionado decreto descríbense as funcións e atribucións que ten a Dirección Xeral de Relacións Laborais e que describimos a continuación:

  1. Por unha banda establécense as funcións de dirección, coordinación, control e execución en materia de relacións laborais, seguridade e saúde laboral. Tamén aquelas funcións de responsabilidade social empresarial (RSE), promoción do emprego de calidade, lexislación laboral e prevención de riscos laborais (PRL) e outras funcións derivadas da autoridade laboral. 
  2. Destácase o impulso e desenvolvemento de políticas de igualdade laboral e de medidas de conciliación corresponsable da vida persoal, familiar e laboral nas empresas. Dentro desta área é onde se desenvolve a actividade divulgativa do noso portal web www.aigualdadelaboral.gal, os perfís de redes sociais asociados a esta (Facebook e Linkedin) e todos os  webinars e formacións que poñemos en marcha para a promoción en materia de igualdade laboral e conciliación. 
  3. Coordinación e o impulso do diálogo social en Galicia, a través de conciliacións en conflitos laborais, eleccións sindicais, convenios colectivos, calendarios laborais, relacións co  Consello  Galego de Relacións Laborais e os Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) e Expedientes de Regulación Temporal de Emprego ( ERTES). 
  4. Funcións relativas á Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia de laboral e de prevención de riscos laborais. Nesta área inclúese a coordinación coa Administración Xeral do Estado para a execución dos plans de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social. 
  5. O coñecemento e resolución dos recursos de alzada interpostos e tramitados polos órganos territoriais para a xestión de sancións nas materias laborais, de prevención de riscos e por obstrución do labor inspector, de conformidade co Decreto 70/2008, do 27 de marzo.
  6. Elaboración das propostas orzamentarias e a memoria da área, así como da xestión, seguimento e avaliación. 
  7. Funcións derivadas do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, no ámbito das competencias en materia de emprego atribuídas á consellería.

 

A estrutura da Dirección Xeral de Relacións Laborais

Dentro da Dirección Xeral de Relacións Laborais atópanse diferentes áreas para a xestión diaria das funcións descritas no apartado anterior. 

Imaxe: toma de posesión de doña Elena Mancha, directora general de Relaciones Laborales

A Dirección Xeral divídese en tres áreas principais. En primeiro lugar, atópase a Subdirección Xeral de Relacións Laborais, que para o desenvolvemento das súas funcións divídese no Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral e no Servizo de Réxime Xurídico. En segundo e terceiro lugar respectivamente, atópanse a Unidade Administrativa de Igualdade e o Servizo de Verificación de Fondos.

A Subdirección Xeral de Relacións Laborais encárgase, entre outras funcións da promoción, coordinación, desenvolvemento, control e execución da RSE, a igualdade laboral e das medidas de conciliación corresponsable coa vida persoal, familiar e laboral nas empresas. Tamén das relacións laborais cos grupos de interese económicos e sociais. Ademais é a área encargada da coordinación dos rexistros administrativos e eleccións sindicais, das asociacións empresariais e sindicais e dos convenios colectivos (o denominado, REGCON).

Doutra banda, a Unidade Administrativa de Igualdade é o órgano de apoio que integra a dimensión de xénero no ámbito das competencias en materia de emprego, e está en permanente coordinación coa Secretaría Xeral da Igualdade.

No caso dos Servizos de Verificación de Fondos as súas funcións son as de planificación, coordinación e verificación do cumprimento das normas europeas, estatais e autonómicas, ademais da execución dos programas de axudas e subvencións para todas as medidas de políticas activas de emprego xestionados na Consellería de Emprego e Igualdade, entre outros. 

Agora que xa nos presentamos só resta por comentar que aquí podedes atopar o directorio da Consellería de  Emprego e  Igualdade e leste é o portal específico da Dirección Xeral. Non dubides en contactar connosco para solucionar as túas dúbidas en materia de relacións laborais.

 

Categorías

Actualidade

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.