Linguaxe inclusiva na comunicación externa

Que falemos de usar unha linguaxe inclusiva e non discriminatoria respecto ao xénero é algo particular dalgunhas linguas, entre elas, as linguas latinas. Isto non sucede, por exemplo, co inglés. É polo noso contexto, en castelán e galego, que abordamos a linguaxe inclusiva neste post, a través dos beneficios e consellos na comunicación externa das […]

Comunicación corporativa con perspectiva de xénero

En maio deste ano DIRCOM, a asociación referente de directivos/as de comunicación, presentou o estudo La Comunicación en el escenario actual y tendencias de futuro, onde se recollen varias conclusións; entre elas, que a comunicación corporativa é unha das áreas de especialización máis importantes e estratéxicas para os e as profesionais da comunicación hoxe en […]

Lorenzana referenda o compromiso da Xunta para acadar a presenza equilibrada de mulleres en esferas de decisión a través das políticas de benestar laboral

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe na xornada sobre o impacto da muller empresaria no mundo organizada por Women Presidents Organization No acto destacou as políticas autonómicas de apoio á conciliación, á flexibilidade e a efectiva implantación da igualdade nas empresas A Xunta destinará 935 millóns de euros […]

Mulleres directivas e sesgos de xénero

Os datos de 2022 do informe Women in business, elaborado pola consultora Grant Thorntorn, mostran que, en España, conseguiuse un notable avance na presenza da muller en postos de responsabilidade. O 36% dos postos de Alta Dirección das empresas do noso país están ocupados por mulleres. Estas cifras sitúan a España por encima da media […]

Aspectos máis relevantes da LOIEMH

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, convértese no primeiro instrumento legal existente no ordenamento xurídico español que incorpora moitos dos avances conseguidos en materia de igualdade, tamén no marco das relacións laborais. Esta norma deu paso á normativa posterior en materia de igualdade retributiva, en […]

Valoración de postos de traballo con perspectiva de xénero

O 7 de marzo de 2014, a Unión Europea publicou unha Recomendación da Comisión sobre o reforzo do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres a través da transparencia. Esta Recomendación tivo cabida no noso regulamento interno a través da Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da […]

Que é o currículo cego?

A igualdade de trato entre mulleres e homes aplicable no ámbito do emprego privado (e tamén no do emprego público) garantirase en todas as fases da relación laboral: no acceso ao emprego; mesmo ao traballo por conta propia; na formación profesional, na promoción profesional, nas condicións de traballo- incluídas as retributivas e as de despedimento-, […]

Familias e a conciliación

O próximo 15 de maio celébrase o Día Internacional das Familias. Trátase dunha celebración establecida en 1993 polas Nacións Unidas para remarcar o papel que desempeñan todas as familias na educación dos fillos e as fillas desde a infancia. Esta data ofrécenos a oportunidade de recoñecer, identificar e analizar cuestións sociais, económicas e demográficas que […]

Como previr o acoso sexual e por razón de sexo na empresa

O acoso sexual e por razón de sexo, así como outras formas de acoso na empresa, ademais de ser inaceptable supón unha gran barreira laboral para as mulleres. Xa a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (LOIEMH) contempla artigos que definen que é o acoso sexual […]

Xunta e Fundamar suman esforzos nunha campaña para sensibilizar sobre a prevención de riscos laborais con perspectiva de xénero no sector da pesca

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, acompañada pola delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participou hoxe na cidade olívica na inauguración da iniciativa coa que se divulgarán as conclusións do estudo integral sobre as necesidades preventivas nos buques pesqueiros Trátase de informar e sensibilizar sobre a importancia da igualdade entre […]