Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A […]

A nova Lei de igualdade situará o benestar laboral como panca para o crecemento económico de Galicia e a mellora das condicións da poboación traballadora

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou na xornada formativa ‘Intelixencia emocional aplicada ás relacións laborais nas entidades da discapacidade’ onde vencellou o benestar laboral cunha maior produtividade Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2022.-A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou na xornada formativa Intelixencia emocional aplicada ás relacións laborais […]

Sancións en materia de igualdade na empresa

A Constitución Española establece a igualdade como un dereito fundamental da cidadanía prohibindo calquera tipo discriminación en atención a calquera circunstancia de carácter persoal ou social (art.14 C.E). Ademais, no seu art.9.2, indícase que é responsabilidade dos poderes públicos “promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en […]

Trenor participou na apertura da III Xornada “A igualdade, un activo para a empresa” organizada pola Confederación de Empresarios da Coruña

O delegado da Xunta na Coruña destacou que a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é, cada vez máis, un criterio que as empresas incorporan para proxectarse externamente e conseguir recoñecemento. Os beneficios que reporta esta dinámica son amplos: mellora a imaxe, capta novos mercados e atrae novo talento A Coruña, 27 de outubro […]

A adaptación ergonómica dos postos centra a nova xornada que o Issga enmarca na Semana Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) reivindicou a necesidade de adaptar os postos de persoas traballadoras especialmente sensibles, embarazadas, mulleres en lactación, persoas maiores ou con dificultades funcionais Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2022. No marco da Semana Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo, a Xunta de […]

A Xunta sinala a importancia de aplicar a perspectiva de xénero nos plans de seguridade e saúde laboral para seguir avanzando na igualdade de oportunidades

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na Coruña na xornada Avances na saúde laboral e condicións de traballo con perspectiva de xénero, organizada pola Asociación de Empresarios da Coruña (Aeco), co apoio da Xunta Destacou que a Xunta desenvolve, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A […]