Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta avanza na tramitación da reforma da lei de igualdade, que se debaterá no Parlamento no primeiro trimestre de 2023.O texto dedica un capítulo enteiro ao benestar laboral, recoñece a discriminación múltiple, vai reforzar a protección das mulleres no ámbito dixital, propón a creación de espazos urbanos libres de violencia sexual e o fomento da creación de empresas en sectores con infrarrepresentación feminina, así como un estatuto propio da muller traballadora no rural e no mar.  

FORMACIÓN

A Xunta organizou unha xornada técnica sobre xestión de conflitos en espazos laborais. A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, inaugurou o webinario técnico Habilidades comunicativas e xestión de conflitos organizado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). Durante esta xornada, realizada en colaboración con Fremap, avaliáronse algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como estratexias para afrontalos con maior garantía de éxito. Ademais, entre outras cuestións, abordáronse as habilidades para manexar situacións conflitivas e os diferentes estilos comunicativos.

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participa na inauguración do webinario Habilidades comunicativas e xestión de conflitos organizado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).

Nivel nacional

TALLER-CONFERENCIA ‘ROMPENDO OS ESTEREOTIPOS MACHISTAS’

O Instituto das Mujeres acolleu o taller-conferencia ‘Rompendo os estereotipos machistas’, a cargo de Yolanda Domínguez. Nesta actividade enmarcada na Axenda Cultural do Instituto das Mulleres, analizouse a importancia da imaxe na difusión de estereotipos de xénero e realizouse unha proposta de ferramentas para contrarrestalos e desmontalos. Centrada na análise da cultura visual e dos roles que se atribúen dentro da ficción, a publicidade e os medios de comunicación, a artista propón que a falta de referentes que mostren alternativas a esas concepcións condicionan o progreso en materia de igualdade.

Nivel internacional

ÍNDICE DE IGUALDADE DE XÉNERO 2022

Publicouse recentemente o Índice de Igualdade de Xénero 2022, que é a ferramenta coa que o Instituto Europeo para a Igualdade Laboral (EIGE, nas súas siglas en inglés) mide a situación da igualdade de xénero no ámbito da UE. Os datos correspondentes ao último período analizado mostran que o ritmo medio de avance nos países membros é lento, cun aumento de tan só 0,6 puntos desde a edición do ano pasado. En consecuencia, a puntuación media da UE sitúase en 68,6 sobre 100 puntos, só 5,5 puntos superior á obtida en 2010.

Cabe sinalar que este ano se centra, por primeira vez, principalmente, nos datos do primeiro ano de pandemia (2020). Os resultados reflicten o contexto de incerteza e turbulencias continuas que se experimenta desde a explosión da crise sanitaria. De acordo con Carlien Scheele, director do EIGE, é preocupante que a puntuación desta edición dese un xiro, con reducións en varios ámbitos por primeira vez desde 2010.

A puntuación española (74,6) supera a media europea e sitúa ao noso país como sexto na clasificación, despois de Suecia, Dinamarca, Países Baixos, Finlandia e Francia. Desde a creación do índice, en 2010, España mellorou os seus datos en materia de igualdade cun aumento de 8,2 puntos (0,9 puntos superior que na pasada edición). Con todo, rexistrouse un descenso no ámbito laboral.