Como realizar unha auditoría retributiva

Desde a publicación, hai case dous anos, do Real Decreto 902/2020 do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes as empresas contan con dous instrumentos de transparencia […]

Mulleres directivas e sesgos de xénero

Os datos de 2022 do informe Women in business, elaborado pola consultora Grant Thorntorn, mostran que, en España, conseguiuse un notable avance na presenza da muller en postos de responsabilidade. […]

Día Internacional da Igualdade Salarial

igualdade salarial

As Nacións Unidas, ou algunha das súas organizacións vinculadas, organizan diversas datas ao longo do ano para sensibilizar á poboación en xeral sobre algunha problemática existente. O 22 de febreiro, […]