Talleres en liña

Marzo 2023
Mar 15
15 Marzo 2023

Formación online de 2 horas en materia de Igualdad Laboral a través de la cual se pretende profundizar sobre la integración de la igualdad en la comunicación interna y externa […]

Mar 03
03 Marzo 2023

Formación mixta de 2 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a integración do principio de igual retribución por traballo iguais e de […]

Febreiro 2023
Feb 14
14 Febreiro 2023

Formación mixta de 2 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a presenza equilibrada de mulleres e homes en todos os niveis da […]

Decembro 2022
Dec 12
12 Decembro 2022

Nesta formación afondarase sobre o principio de igualdade na conciliación e no exercicio corresponsable das tarefas de coidado.

Novembro 2022
Nov 14
14 Novembro 2022

Nesta formación afondarase sobre a integración da perspectiva de xénero nas condicións de traballo.

Setembro 2022
Set 27
27 Setembro 2022

Nesta formación tratarase a aplicación do principio de igualdade e de oportunidades na promoción profesional, especialmente no acceso das mulleres a ocupar postos de responsabilidade.

Abril 2022
Abr 05
05 Abril 2022

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade na planificación da formación.

Marzo 2022
Mar 17
17 Marzo 2022

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade no sistema de clasificación profesional.

Febreiro 2022
Feb 24
24 Febreiro 2022

Neste taller falarase da aplicación do principio de presencia equilibrada de mulleres e homes nos procesos de selección e na contratación.

Feb 08
08 Febreiro 2022

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o valor da construcción de indicadores cuantitativos e cualitativos necesarios para a aplicación desde unha perspectiva de xénero en todas as áreas dun diagnóstico previo ao plan de igualdade.

Xaneiro 2022
Xan 25
25 Xaneiro 2022

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o marco normativo do principio de igualdade e a igualdade na negociación colectiva.

Xan 13
13 Xaneiro 2022

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a orixe socio cultural das diferenzas por razón de xénero e de sexo. Conceptos e datos estatísticos.