Talleres

15 Marzo 2023
16:00 - 18:00

Formación online de 2 horas en materia de Igualdad Laboral a través de la cual se pretende profundizar sobre la integración de la igualdad en la comunicación interna y externa […]

03 Marzo 2023
17:30

Formación mixta de 2 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a integración do principio de igual retribución por traballo iguais e de […]

14 Febreiro 2023
17:00 - 19:30

Formación mixta de 2 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a presenza equilibrada de mulleres e homes en todos os niveis da […]

12 Decembro 2022
All day

Nesta formación afondarase sobre o principio de igualdade na conciliación e no exercicio corresponsable das tarefas de coidado.

14 Novembro 2022
Novembro 14, 2022 - Novembro 25, 2022

Nesta formación afondarase sobre a integración da perspectiva de xénero nas condicións de traballo.

27 Setembro 2022
16:00 - 20:00

Nesta formación tratarase a aplicación do principio de igualdade e de oportunidades na promoción profesional, especialmente no acceso das mulleres a ocupar postos de responsabilidade.

05 Abril 2022
16:00 - 20:00

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade na planificación da formación.

17 Marzo 2022
16:00 - 20:00

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade no sistema de clasificación profesional.

24 Febreiro 2022
16:00 - 20:00

Neste taller falarase da aplicación do principio de presencia equilibrada de mulleres e homes nos procesos de selección e na contratación.

08 Febreiro 2022
16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o valor da construcción de indicadores cuantitativos e cualitativos necesarios para a aplicación desde unha perspectiva de xénero en todas as áreas dun diagnóstico previo ao plan de igualdade.

25 Xaneiro 2022
16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o marco normativo do principio de igualdade e a igualdade na negociación colectiva.

13 Xaneiro 2022
16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a orixe socio cultural das diferenzas por razón de xénero e de sexo. Conceptos e datos estatísticos.