A Xunta defende o benestar das persoas traballadoras ante os novos riscos laborais derivados dos procesos de dixitalización que enfrontan as empresas

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, avogou hoxe nun foro internacional sobre o impacto destes procesos na seguridade e saúde no traballo, por vixiar a saúde psicosocial e o risco de illamento de traballadoras e traballadores A dispoñibilidade permanente, os límites difusos entre a vida laboral e persoal ou os horarios irregulares son […]

A Xunta insta a que se inclúan nas negociacións dos novos convenios colectivos materias como o teletraballo, a conciliación e a igualdade laboral

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, inaugurou hoxe por videoconferencia unha xornada sobre desafíos no novo contexto do traballo, organizada polo Consello Galego de Relacións Laborais A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, avogou hoxe por que os novos convenios colectivos melloren o actual marco de regulación laboral e inclúan materias que […]

A nova Lei de igualdade de Galicia introducirá o concepto de benestar laboral vencellado coa conciliación, o teletraballo e a prevención de riscos

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou hoxe o congreso ‘Igualdade, conciliación e RSE como motores da empresa’ Incidiu na necesidade de introducir a perspectiva de xénero nas contornas de traballo e referendou o compromiso da Xunta coa igualdade laboral en pemes e autónomos que en dous anos recibirán apoios por 4 […]

A Xunta avoga pola inclusión do teletraballo nos plans de igualdade das empresas para a mellora da conciliación e da corresponsabilidade

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na xornada Teletraballo; unha nova realidade, organizada pola Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) na cidade lucense Destacou os recursos públicos da Consellería de Emprego e Igualdade para fomentar o teletraballo entre os que se inclúen apoios para a adquisición de elementos tecnolóxicos que posibiliten […]

Teletraballo, unha medida de conciliación

O teletraballo é unha medida de conciliación da vida persoal, familiar e laboral moi coñecida e que tivo o seu boom durante o confinamento de 2020 a causa do COVID-19. Debido a este especial avatar da historia as persoas que teletraballaron ao longo dos últimos meses víronse incrementadas de forma considerable e o teletraballo regulouse […]