O teletraballo é unha medida de conciliación da vida persoal, familiar e laboral moi coñecida e que tivo o seu boom durante o confinamento de 2020 a causa do COVID-19. Debido a este especial avatar da historia as persoas que teletraballaron ao longo dos últimos meses víronse incrementadas de forma considerable e o teletraballo regulouse coa súa propia lexislación. 

Á marxe do que ocorreu nos últimos meses, o teletraballo non é unha medida nova e xa moitas entidades a implementan para mellorar a conciliación das persoas traballadoras. Por definición o teletraballo é “o desempeño da actividade profesional sen presenza física na empresa durante todo ou gran parte do horario laboral, botando man das tecnoloxías da información e das comunicacións. A principal diferenza entre o traballo a domicilio e o teletraballo é o uso frecuente de métodos de procesamento electrónico de información e o uso permanente dalgún medio de telecomunicación (acceso a internet, computador portátil, conexión ADSL, teléfono)” tal e como se recolle nesta web de Igualdade Laboral. Ademais, o teletraballo está recollido como unha medida de flexibilidade espacial de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, xa que afecta o lugar onde a persoa profesional desenvolve o seu traballo e a adaptación desta ás súas necesidades. 

Son múltiples os beneficios que presenta o teletraballo, pero para iso débense cumprir unha serie de requisitos e normas que se consideran fundamentais para o bo funcionamento desta medida de conciliación. Ao longo desta noticia imos repasar as características básicas do teletraballo, recollidas na Lei de traballo a distancia, e os seus beneficios para as persoas traballadoras e ás empresas. 

 

A Lei do teletraballo

A Lei de traballo a distancia ou a Lei do teletraballo, a recentemente estreada Lei 10/2021, do 9 de xullo, de traballo a distancia, é a normativa que regula a modalidade de traballo en remoto. O obxectivo da devandita lei é “proporcionar unha regulación suficiente, transversal e integrada nunha norma  sustantiva única que de respostas a diversas necesidades, equilibrando o uso destas novas formas de prestación de traballo por conta allea e as vantaxes que supoñen para empresas e persoas traballadoras, dun lado, e un marco de dereitos que satisfagan, entre outros, os principios sobre o seu carácter voluntario e reversible, o principio de igualdade de trato nas condicións profesionais, en especial a retribución incluída a compensación de gastos, a promoción e a formación profesional, o exercicio de dereitos colectivos, os tempos máximos de traballo e os tempos mínimos de descanso, a igualdade de oportunidades no territorio, a distribución flexible do tempo de traballo, así como os aspectos preventivos relacionados basicamente coa fatiga física e mental, o uso de pantallas de visualización de datos e os riscos de illamento.” segundo indica o SEPE

A continuación, debullamos algúns aspectos relevantes da nova lei de teletraballo: 

 • O ámbito de aplicación da lei refírese ao traballo a distancia que se realice, nun período de referencia de tres meses, un mínimo do 30% da xornada (nunha xornada de 40 horas semanais supón un mínimo de 12 horas) ou a porcentaxe proporcional equivalente en función da duración do contrato de traballo. 
 • O teletraballo considérase unha opción voluntaria, por parte da persoa empregadora e da persoa traballadora. Para exercer o teletraballo é necesario asinar un acordo que pode formar parte do contrato inicial ou incorporarse a este con posterioridade.
 • As persoas traballadoras a distancia e as que traballan no espazo de traballo habitual, como a oficina ou sede da entidade, teñen os mesmos dereitos. Habendo unha excepción no caso daquelas que se consideren fundamentais ao traballo presencial, e a empresa debe telas en conta á hora de executar medidas e plans de conciliación e igualdade.
 • No teletraballo seguirase necesitando o rexistro de horas traballadas, o control horario e a fichaxe da persoa traballadora, aínda que a lei establece que a flexibilidade horaria é necesaria e obrigatoria, as empresas poden fixar horarios con tempos de dispoñibilidade.
 • O artigo 18 recolle que “as persoas que traballan a distancia, particularmente en teletraballo, teñen dereito á desconexión dixital fóra do seu horario de traballo” e engade “o deber empresarial de garantir a desconexión conleva unha limitación do uso dos medios tecnolóxicos de comunicación empresarial e de traballo durante os períodos de descanso, así como o respecto á duración máxima da xornada e a calquera límites e precaucións en materia de xornada que dispoñan a normativa legal ou convencional aplicables.”
 • A empresa pode adoptar as medidas de vixilancia e control que considere máis oportunas para verificar que o traballador cumpre as súas obrigacións e deberes laborais, incluíndo medios telemáticos.
 • O desenvolvemento do traballo a distancia deberá ser sufragado ou compensado pola empresa, e non poderá supoñer gastos relacionados para a persoa traballadora en relación aos equipos, ferramentas e medios vinculados ao desenvolvemento da súa actividade laboral.

 

Beneficios de implantar o teletraballo

Os beneficios de implantar medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral como o teletraballo son múltiples e moi variadas, tanto para as persoas traballadoras como para as organizacións. A lei do teletraballo engade que as vantaxes poden ser: 

 • Maior flexibilidade na xestión dos tempos de traballo e os descansos.
 • Maiores posibilidades, nalgúns casos, dunha autoorganización, con consecuencias positivas, para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
 • Redución de custos nas oficinas e aforro de custos nos desprazamentos. Esta redución vese directamente relacionada coa diminución de emisións de gases de efecto invernadoiro e cunha posible mellora da sustentabilidade das entidades. 
 • Produtividade e racionalización de horarios.
 • Fixación de poboación no territorio, especialmente nas áreas rurais.
 • Compromiso e experiencia da persoa empregada.
 •  Atracción e retención de talento ou redución do absentismo.

 

Ademais destes beneficios poderiamos engadir moitos máis como a mellora da integración para as persoas con diversidade funcional ou outros perfís; acceso a profesionais máis diversos ao non ter a barreira xeográfica; promoción da innovación e o emprendemento… E ti, que beneficios atopas no teletraballo?

 

Categorías

Actualidade Conciliación

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.