Facendo realidade a igualdade de oportunidades no mercado laboral

A Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Impulsa este espazo dixital de formación dirixido a fomentar, formar e sensibilizar á sociedade na igualdade laboral efectiva entre homes e mulleres a través de accións formativas gratuítas enmarcadas en diferentes ámbitos como son a conciliación e a corresponsabilidade, o rexistro retributivo, o acoso laboral, o teletraballo, entre moitas outras.

Obxectivos do campus en liña

SENSIBILIZAR

Acercar á sociedade á igualdade laboral a través de conceptos e teorías, co fin de fomentar a reflexión e un cambio de actitudes e valores que promovan o fin das desigualdades laborais entre mulleres e homes.

INTEGRAR

Incorporar a igualdade laboral en todos os ámbitos da sociedade, facilitando a profesionais de diferentes ámbitos unha formación para incorporar a diversidade e a non discriminación na súa práctica profesional; de tal xeito que se impulse un tecido empresarial máis responsable e un emprego de calidade.

FACILITAR

Ofrecer o material preciso para que as persoas participantes poidan desenvolver os coñecementos necesarios sobre a materia de maneira non presencial, optimizando a educación, en canto a tempo e organización, e poidan obter coñecementos básicos que lles permitan aplicar o principio de igualdade no seu exercicio profesional.

Formación gratuíta en igualdade laboral

Cursos en liña

14º Edición: Curso básico en igualdade laboral (8 h)

Este curso facilita ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, acercando os coñecementos necesarios sobre a negociación dos plans de igualdade, diagnose, igualdade retributiva, medidas para fomentar a igualdade laboral e os protocolos para loitar contra o acoso sexual e por razón de sexo.

Más información

Última información temática