Reunións igualitarias no marco das empresas

No noso país avanzouse moito en materia de igualdade laboral nas empresas en termos de regulación, medición, diagnóstico, execución de plans e revisión de medidas con perspectiva de xénero, entre […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar […]

Corresponsabilidade: máis aló do ámbito persoal

Nos últimos anos fálase moito do termo corresponsabilidade que se adoita atribuír ao ámbito familiar, pero a descrición do propio termo non o vincula exclusivamente a este ámbito. En xeral, […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar […]

Beneficios de incorporar a igualdade laboral

Apostar pola igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na empresa é un síntoma estratéxico de calidade e de mellora de vida das persoas traballadoras. O contexto laboral actual caracterízase […]