Taller 7. A promoción profesional con perspectiva de xénero

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar na aplicación do principio de igualdade  e de oportunidades na promoción profesional e, especialmente no acceso das mulleres para ocupar postos de responsabilidade.

4 horas

En liña e ao teu ritmo

Dispoñible no teu móbil

Idioma: galego

Certificado de aproveitamento ao completar o taller

Docentes

Ruth Vallejo da Costa, Profesora de Dereito do traballo e da Seguridade Social da Universidade de Zaragoza

Trinidad Campos, Secretaria de igualdade de UGT Galicia

Aprende ao teu ritmo

O taller formativo levarase a cabo a través dunha sesión en liña que se celebrará o 27 de setembro de 2022 en horario de tarde (de 16:00 a 20:00 h), permitindo que as persoas participantes intercambien coñecementos e experiencias entre elas.

Sinalar que, nesta ocasión, contarase coa presencia da empresa Abanca que nos exporá a súa experiencia na promoción profesional con perspectiva de xénero.

Que inclúe este curso?

A discriminación social da muller e o dereito de participación

Liderazgo feminino: participación nos procesos de toma de decisións

Paridade, cotas e accións positivas

Infrarrepresentación feminina e accións positivas

Obxectivo dos Plans de Igualdade

Segregación horizontal e vertical e a adecuada valoración dos postos de traballo

Diagnóstico nos PI: proceso de selección, contratación, formación e promoción profesional

Contido dos Plans de Igualdade respecto da promoción profesional: folla estatística dos Plans de Igualdade

Obxectivos e accións na promoción profesional nos Plans de Igualdade

Propostas respecto da promoción profesional no III Plan de Igualdade da AGE

Medidas de mellora:

  • – A previsión de dar preferencia ás traballadoras para cubrir postos en áreas ou grupos masculinizados ante idénticas condicións de idoneidade  nos procesos de promoción profesional
  • – A incorporación de candidaturas femininas nos procesos de promoción profesional, para fomentar a representación equilibrada de mulleres  e homes na empresa.

Cal é a estrutura e o desenvolvemento deste curso formativo?

A duración deste taller será de 4 horas e este adecuarase á seguinte estrutura:

16:00 – 16:05 h Presentación do taller formativo.

Representante da Dirección Xeral de Relacións Laborais

16:05 – 17:20 h A promoción profesional con perspectiva de xénero

Ruth Vallejo da Costa

17:20 – 17:45 h Rolda de consultas

17:45 – 17:50 h Descanso

17:50 – 19:05 h Medidas de mellora na promoción profesional

Trinidad Campos

19:05 – 19:30 h Rolda de consultas

19:30 – 19:35 h Descanso

19:35 – 20:00 h Presentación empresa convidada: Abanca

Antonio Cardenas, Responsable de RRHH

O único requisito para obter o certificado de aproveitamento do taller será asistir a sesión en liña e responder satisfactoriamente, polo menos o 70 % das cuestións expostas no test de avaliación que estará dispoñible no campus en liña.

A quen vai dirixido?

Ás persoas que participan nos procesos de selección, contratación, negociación colectiva, avaliación da actividade preventiva, avaliación de postos de traballo e comunicación e, en xeral en procesos e proxectos que se enmarcan no ámbito das relacións laborais na aplicación do principio de igualdade.

Duración

Entre o 27/09/2022 e o 04/10/2022.
O taller levarase a cabo a través dunha sesión en liña que se celebrará o 27 de setembro de 2022 de 16:00 a 20:00 h.

Ase mesmo, as persoas participantes terán ata o martes 4 de outubro para responder o test de avaliación posto a súa disposición a través do campus en liña. Para a súa realización se disporá das 24 horas do día, todos os días da semana.

Inscrición

O prazo de inscrición finaliza o 22 de setembro de 2022.
Prazas limitadas segundo orde de inscrición.