Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

O pasado 10 de xuño finalizou o prazo de solicitude das axudas da Xunta de Galicia coas que se pretende impulsar os gabinetes técnicos de sindicatos e organizacións empresariais para promover a igualdade laboral. As axudas por valor de 400.000 euros poden destinarse a cubrir os gastos de creación e/o funcionamento ordinario deses órganos para facilitar a promoción da igualdade de xénero e a loita contra a brecha salarial nos lugares de traballo e serán concedidas a partes iguais a sindicatos e organizacións empresariais.

A Xunta de Galicia apelou ao compromiso das empresas con máis de 50 persoas traballadoras para que incorporen a persoas con discapacidade aos seus cadros de persoal. A directora xeral de Relacións Laborais lembrou a obrigación legal que teñen estas empresas de reservar o 2% dos postos a persoas con discapacidade. A Inspección de Traballo en Galicia está a detectar que só dous de cada tres empresas cumpren con esta previsión.

FORMACIÓN

A Xunta de Galicia, a través do Campus en liña de Igualdade Laboral, ofertou durante este primeiro semestre de 2022 seis talleres en liña sobre distintos aspectos relacionados coa igualdade laboral. Algúns deles estiveron enfocados en temáticas máis xerais como o principio de igualdade, a igualdade de oportunidades e a prohibición da discriminación. Outros se centraron en aspectos máis específicos como o diagnóstico dos plans de igualdade, a aplicación da perspectiva de xénero nos procesos de selección e contratación, en formación e na clasificación profesional. 

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

O pasado mes de xuño publicouse no BOE o Instrumento de adhesión de España ao Convenio sobre o traballo a domicilio, feito en Xinebra o 20 de xuños de 1996 e o Instrumento de adhesión ao Convenio sobre a eliminación da violencia e o acoso nol mundo do traballo, feito en Xinebra o 21 de xuño de 2019. Con ambos instrumentos, España adhírese á normativa europea vixente en materia de traballo a domicilio e de eliminación da violencia e o acoso no eido laboral.

RECURSOS

O Instituto das Mulleres presentou a “Guía para a realización de auditorías retributivas con perspectiva de xénero“. Este documento foi elaborado coa participación do Ministerio de Traballo, os sindicatos máis representativos (CCOO e UXT), así como coas organizacións empresariais CEOE e CEPYME, cumprindo a disposición adicional terceira do Real Decreto 920/2020 de Igualdade retributiva entre mulleres e homes.

ENCONTRO “GANDERÍA EXTENSIVA: A EXPERIENCIA DE PILAR SEBRANGO CO GANDO BOVINO E OVINO”

O encontro “Gandería extensiva: a experiencia de Pilar Sebrango co gando bovino e ovino” celebrouse o pasado 24 de xuño co obxectivo de crear redes e grupos de traballo entre empresarias e emprendedoras que desenvolven a súa actividade no sector da gandería extensiva ou sectores relacionados. Buscaba crear un espazo de análise e xeración de coñecemento sobre o emprendemento no medio rural, ademais de propiciar o empoderamento das mulleres emprendedoras e empresarias rurais.

INFORMES, ESTUDOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS

O Consello Económico e Social publicou o informe Mulleres, Traballos e Coidados, propostas e perspectiva de futuro, que evidencia a persistencia da desigualdade entre mulleres e homes no ámbito económico e social. O obxectivo principal deste informe é coñecer, visibilizar e diagnosticar a realidade das mulleres e está dividido en catro bloques: situación laboral de partida; COVID-19, impacto de xénero; o escenario post-COVID, cara a unha recuperación igualitaria; conclusións e propostas.

Con motivo do Día Internacional pola Saúde das Mulleres, o Observatorio Igualdade e Emprego da Fundación Mulleres lanzou a campaña Saúde para todas para evidenciar o efecto das condicións laborais e a desigualdade laboral na saúde das mulleres, poñendo o foco nas patoloxías que sofren as traballadoras máis precarizadas. Tamén quixeron destacar a importancia de que estas patoloxías recoñézanse como enfermidades profesionais e deixen de considerarse enfermidade común.

Nivel internacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Unión Europea esixirá que, polo menos, o 40% dos postos dos consellos de administración das empresas europeas cotizadas sexan ocupados por mulleres a partir de 2026. A Eurocámara alcanzou un acordo provsional relativo á procura dun mellor equilibrio entre mulleres e homes no seo dos consellos de administración, no que establece que, no caso de que haxa candidatos coas mesmas cualificacións, o candidato do sexo infrarrepresentado sería o seleccionado. Así mesmo, os estados membros terán que crear un sistema de penalizacións que sexa punitivo coas empresas que non alcancen esas cotas.