Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta de Galicia realizou unha declaración institucional con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, na que o Goberno galego comprometíase a seguir desenvolvendo accións de impulso do talento feminino que garantan a participación equilibrada de mulleres nos espazos de toma de decisións en calquera ámbito. A Administración galega inclúe a perspectiva de xénero en todas as políticas públicas autonómicas, os plans de formación e emprego con incentivos de discriminación positiva para as mulleres ou apoios crecentes á conciliación laboral e familiar para minimizar as dificultades que adoitan atopar as mulleres. De igual maneira, a nova lei autonómica de igualdade entre mulleres e homes, que verá a luz en 2022, permitirá adaptar a lexislación ao contexto socio-laboral actual e pretende lograr unha maior concienciación das persoas traballadoras e o tecido empresarial, guiando as súas boas prácticas para eliminar por completo calquera manifestación de discriminación múltiple e mellorar o benestar laboral da muller galega.

O Goberno galego vai poñer en marcha unha nova certificación que distinguirá ás empresas galegas comprometidas coa igualdade que fomenten o benestar laboral entre as persoas traballadoras. No marco do Diálogo Social, a Consellería de Emprego e Igualdade está a ultimar esta nova regulación da certificación galega de excelencia en igualdade. Será un selo co que se distinguirá a aquelas empresas galegas comprometidas coa igualdade entre mulleres e homes. Trátase dun recoñecemento ás empresas que poden servir como exemplo de boas prácticas neste ámbito. Esta certificación persegue, por unha banda, a eliminación da discriminación salarial nos postos de traballo e, por outra banda, que as persoas con responsabilidade nas empresas e as integrantes das comisións de negociación e de seguimento reciban unha formación mínima en igualdade laboral.

FORMACIÓN

O pasado 29 de marzo púxose en marcha a sexta edición do Curso básico en Igualdade Laboral do Campus en liña de  Igualdade Laboral. Trátase dun curso gratuíto que pretende facilitar que o tecido empresarial incorpore medidas que garantan a igualdade laboral nas súas prácticas. O seu contido achega os coñecementos necesarios sobre a negociación de plans de igualdade, o diagnóstico, a igualdade retributiva, posibles medidas para fomentar a igualdade laboral e os protocolos para loitar contra o acoso sexual e por razón de sexo. Está composto por tres módulos impartidos de forma  pregrabada por persoas expertas na materia para que quen participa no mesmo poidan seguilo ao seu ritmo. O curso finaliza o próximo 6 de maio.

CAMPAÑA CASUALIDADE OU DESIGUALDADE?

A Xunta puxo en marcha a campaña campaña ‘Casualidade ou Desigualdade?’ para avanzar cara á igualdade salarial e mellorar a conciliación. Dirixida especialmente ao tecido empresarial, esta iniciativa pretende incidir en tres aspectos fundamentais: a importancia de fomentar unha redistribución de roles, a igualdade salarial e a promoción de postos de responsabilidade entre as mulleres para corrixir as discriminacións por xénero. Os seus principais obxectivos son a loita contra os teitos de cristal e evitar que as mulleres teñan que traballar máis para gañar o mesmo que os seus compañeiros homes.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Con motivo da celebración do Día Internacional das Mulleres, o Consello de Ministros aprobou unha declaración institucional, na que se mostrou a solidariedade do Goberno e de España coas mulleres ucraínas e corroborou o compromiso firme das institucións coa promoción e a protección dos dereitos das mulleres e nenas, a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, así como coas políticas públicas que resolvan as desigualdades materiais, simbólicas e de valor que enfrontan as mulleres.

O pasado marzo, o Consello de Ministros aprobou o novo Plan Estratéxico para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes PEIEMH (2022-2025) co que se establecen políticas públicas para alcanzar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Elaborado polo Instituto das Mulleres a partir da avaliación do plan anterior, trátase dun Plan director para a Administración Xeral do Estado que será marco de referencia para alcanzar os cambios sociais necesarios en materia de Igualdade e que establece os seguintes eixos de intervención:

 • Bo Goberno.
 • Economía para a vida e a repartición xusta da riqueza.
 • Bases para garantir vidas libres de violencia machista cara ás mulleres.
 • Un país con dereitos efectivos para as mulleres.

BARCELONA WOMEN ACCELERATION WEEK (BWAW)

O pasado mes de marzo celebrouse a segunda edición da Barcelona Women  Acceleration Week (BWAW), cuxo obxectivo é acelerar e dinamizar a igualdade de xénero para axudar a conseguir a participación plena e a igualdade de oportunidades da muller no sector industrial a nivel local e global. Trátase dun debate paritario que se difunde nunha plataforma dixital cuxo contido xa pode  visionarse na canle de  youtube do evento. Durante as tres xornadas, un panel de relatores mixto abordou de forma conxunta os avances en paridade, buscando a implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas e o fomento da igualdade de xénero e abordando diversas cuestións desde distintas perspectivas:

 • Edadismo. 
 • Proxectos educativos. 
 • Situación da muller máis aló de Occidente. 
 • Mulleres e marcas. 
 • A cuarta revolución industrial e o talento feminino.
 • Emprendemento en feminino.
 • Diversidade e Gran Consumo.
 • Como acabar coa brecha de xénero en  STEM.
 • A conciliación no mundo laboral.
 • Alta dirección feminina no sector enerxético.

INFORMES, ESTUDOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS

O Consello de Ministros aprobou o informe sobre o impacto do complemento para a redución da fenda de xénero. En 2021, púxose en marcha o complemento de fenda de xénero para as pensións, que chega xa a 190.000 beneficiarias. De acordo co informe, durante este ano de aplicación, a brecha nas pensións reduciuse en cinco puntos porcentuais. As previsións estiman que este descenso continuará ata situarse en torno ao 19% a finais de ano.

O Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración coa Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), elaborou o informe “Mujeres e Innovación 2022”. Co obxectivo de analizar a presenza de mulleres no sector da Innovación en España, o estudo pretendía detectar as fendas de xénero e os retos aos que deberían responder as políticas de igualdade na actividade innovadora. O informe reflicte algunhas tendencias positivas, como a aceleración da presenza das mulleres na I+D+i en España, cun incremento de case 4 puntos porcentuais entre 2018 e 2021, o dobre que no caso dos homes. Con todo, aínda existen fendas de xénero no sector, cunha importante  infrarrepresentación das mulleres en ámbitos STEM. A partir destes resultados, establecéronse os principais retos para as políticas de igualdade na actividade innovadora: visibilizar e normalizar as profesións innovadoras; eliminar os sesgos de xénero nos procesos de selección e avaliación; e fomentar a participación das mulleres en convocatorias e financiamento en proxectos de I+D relacionados coa innovación.

Nivel internacional

Commission on the Status of Women (CSW66)

Entre o 14 e o 25 de marzo celebrouse o sesaxésimo período de sesións da Comisión da Condición Xurídica e Social da Muller (CSW), que é o principal órgano intergobernamental mundial dedicado exclusivamente á promoción da igualdade entre mulleres e homes e ao empoderamento da muller. O tema destas sesións foi “Lograr a igualdade de xénero e o empoderamento de todas as mulleres e nenas no contexto do cambio climático, as políticas e programas ambientais e de redución do risco de desastres”.

#DÓNDESTÁNELLAS

#DóndeEstánEllas é a iniciativa da Oficina do Parlamento Europeo en España para visibilizar ás expertas nos debates. En 2021, a participación feminina en paneis de expertos alcanzou o 53,4%. Esta cifra supón unha notable mellora con respecto aos resultados de 2020, cando as mulleres representaron o 41,6% dos relatores. Con todo, a participación de mulleres con discapacidade segue sendo moi baixa e tamén aumentaron os paneis integrados unicamente por homes.