Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

No marco das actividades do proxecto Interreg España – Portugal (POCTEP) Gemcat_Capitaliza, celebrouse o Foro Igualdade Laboral e RSE I: claves para a xeración de emprego transfronteirizo de calidade. O seu obxectivo era promover medidas de igualdade laboral e RSE en empresas para potenciar a xeración de emprego de calidade transfronteirizo. Para iso, as persoas expertas participantes no evento analizaron os retos que se afrontan e compartiron experiencias para facilitar a transferencia de resultados a todas as empresas. O encontro supuxo tamén o peche do proxecto Gemcat, polo que se presentaron os seus resultados en dúas mesas redondas, nas que se expuxeron futuras iniciativas para dar continuidade ao proxecto.

A Xunta presentou o proxecto Iqual Campus, un sistema formativo especializado en igualdade de xénero laboral entre Galicia e o Norte de Portugal. Esta iniciativa, impulsada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, pretende ser un sistema formativo común especializado en igualdade de xénero laboral para mellorar a calidade e a cobertura dos servizos de formación existentes en ambas as rexións. O consorcio promotor de Iqual Campus está liderado pola Dirección Xeral de Relacións Laborais e formado por entidades galegas e do norte de Portugal e contará co apoio do comité directivo do Servizo Eures Transfronteirizo norte de Portugal-Galicia. Con este proxecto, darase continuidade ás accións emprendidas no marco dos proxectos Gemcat e Gemcat Capitaliza.

Nivel nacional

INFORME DO MERCADO DE TRABALLO DAS MULLERES

Publicouse o Informe do Mercado de Traballo das Mulleres realizado polo Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) correspondente aos datos de 2022. O estudo mostra unha evolución positiva no crecemento das mulleres ocupadas e a redución do paro feminino. En 2022 rexistrouse un máximo histórico na ocupación das mulleres.

Cómpre destacar que, por niveis formativos, a contratación feminina mantén un nivel de cualificación máis alto que a masculina. O 30,18 % dos contratos subscritos por mulleres están vinculados a unha formación especializada (profesional e universitaria). Ademais, o perfil da muller contratada responde o tramo de idade entre 25 e 44 anos, con Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e non rexistrada como demandante de emprego.

A pesar da evolución positiva rexistrada, as mulleres seguen predominando no conxunto de demandantes de emprego, mentres as fendas de xénero superan o 19% entre as persoas desempregadas e o 15% entre as non paradas. Así mesmo, entre as ocupacións con maior número de contratos sitúanse: camareiras, persoal de limpeza, vendedoras en tendas e almacéns, peonas das industrias manufactureiras e agrícolas, empregadas administrativas, monitoras de actividades recreativas e de entretemento, empregadas domésticas, auxiliares de enfermería hospitalaria, axudantes de cociña, traballadoras de coidados persoais a domicilio, cociñeiras, coidadoras en garderías e centros educativos, traballadoras dos coidados en servizos de saúde.

Nivel internacional

FONDOS DE APOIO POST-COVID 19 DA UE

O Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero (EIGE) evidenciou a escaseza de medidas de xénero na proposta do Fondo de Recuperación e Resiliencia (RRF, polas súas siglas en inglés), co que a Unión Europea pretende apoiar a recuperación tras a pandemia. Calcúlase que menos do 2 % dos fondos totais que os estados membros teñen previsto orzar dedicaranse a medidas dirixidas a cuestións de xénero

De acordo con o EIGE, esta podería ser unha excelente oportunidade para promover a igualdade de xénero a través dun enfoque transversal. As consecuencias socioeconómicas da pandemia foron especialmente duras para as mulleres e para os homes novos. Por iso, as políticas e programas que se poñan en marcha no marco do RRF deberían recoñecer diversas necesidades e experiencias. A incorporación da perspectiva de xénero é crucial para que a implementación dos orzamentos sexa o máis inclusiva e efectiva posible.