O verán, ademais de supoñer un reto para as nais e pais en canto á conciliación do seu horario laboral co período vacacional das seus fillos e fillas, é un momento idóneo para repensar a organización en asuntos de igualdade laboral, conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Cada vez achegámonos máis a entidades laborais que reflexionan sobre os beneficios dunha organización flexible e unha distribución do tempo de traballo máis meditado. Isto fai que as empresas poidan aproveitar o talento das persoas traballadoras e equilibrar as necesidades de ambas, o cal é fundamental para atopar a harmonía e a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres a nivel laboral. 

Promover medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral é un dos obxectivos da Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia e, a través, dos diferentes medios de divulgación e sensibilización dos que dispoñemos promovémola dunha maneira activa. Por unha banda, nesta mesma web atoparás unha ampla listaxe de medidas de conciliación  e na sección de noticias está, entre outras, a entrada, Medidas para conciliar a vida familiar e laboral no verán. 

As empresas actuais baséanse en estruturas temporais que viran ao redor da centralidade do tempo de traballo e premian a dispoñibilidade laboral. O tempo convértese nun elemento crucial para facer visible a relación entre as persoas e o traballo. Pero a sociedade e moitas entidades están a darse conta de que é fundamental que o tempo de traballo permita a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas traballadoras en equilibrio cos intereses das organizacións.

Atopar ese equilibrio é fundamental e hoxe recompilamos cinco razóns polas que repensar a organización en tempos de traballo. Estes motivos atópanse explicados máis polo miúdo no documento “10 porques para a mellora da organización do tempo de traballo” da Generalitat de Catalunya

Cinco razóns polas que repensar a organización

Poderiamos atopar decenas de razóns para repensar a organización en tempos de traballo para equilibrar o balance entre persoas traballadoras e entidades, pero hoxe ímosche a falar de cinco motivos fundamentais que contribuirán a conseguir un espazo de traballo san. Imos alá!

  1. Mellora o salario emocional

Segundo Adecco o salario emocional defínese como “toda retribución non económica que a empresa presta ao traballador para incentivalo, aumentar a súa produtividade e mellorar o ambiente laboral. Ademais, o salario emocional permite ao empregado satisfacer as súas necesidades persoais ou profesionais, mellorar a súa calidade de vida e fomentar a retención do talento na empresa.” Por tanto, o salario emocional é toda aquela variable destinada a satisfacer as necesidades persoais, familiares e laborais da persoa traballadora para mellorar a súa calidade de vida e a da súa contorna. Chámase emocional porque busca achegar satisfacción a algún dos motivos que acompañan a relación laboral, quizais sexa a autonomía ou a oportunidade de desenvolvemento da persoa traballadora. Sen dúbida que se cre un bo clima laboral e se potencie o salario emocional non exime á entidade de que o salario económico sexa acorde ao posto de cada persoa traballadora. 

      2. Mellora do clima laboral e a satisfacción laboral 

Factores clave para fomentar a satisfacción laboral son, por exemplo, o sentimento de pertenza a unha organización, a sensación de que o traballo está ben recompensado, unha maior autonomía e control sobre o propio traballo, as posibilidades de desenvolvemento profesional e, sen dúbida, a posibilidade de equilibrar a vida persoal, familiar e laboral. No lado oposto da balanza, e que se corresponden con niveis baixos de satisfacción laboral está a duración da xornada laboral, a xornada laboral non flexible e a imposibilidade de modificar o horario laboral.

       3. Diminúe o absentismo laboral 

O absentismo laboral é o incumprimento por parte da persoa traballadora da súa xornada laboral. A falta de cumprimento pode ser por non asistir ao posto de traballo durante un ou varios días ou pola entrada máis tardía ou a saída máis temperá. O absentismo son todas as faltas ao traballo que non están dentro dos convenios laborais nin na relación contractual, nin están xustificadas legalmente. Un informe de Adecco sinala que a taxa de absentismo laboral pasou do 5,5% en 2019 ata o 8,9% no segundo trimestre de 2020, especialmente polas baixas de incapacidade temporal debidas ao COVID-19. Isto supón un alto prexuízo para as entidades en cuestións económicas e  organizacionales. As medidas de conciliación de flexibilidade temporal poderán axudar a reducir este asunto. 

       4. Incrementa a produtividade

É innegable que cando unha persoa traballadora se atopa cómoda e reconfortada no seu posto de traballo, desempeña dunha mellor forma o seu desenvolvemento habitual laboral. Pódese afirmar, por tanto, que se se facilitan horarios e tempos de traballo acordes á vida persoal, familiar e laboral das persoas traballadoras, estas sentiranse máis aliñadas cos quefaceres laborais e mellorarase a produtividade. Se isto o levamos ao conxunto dunha organización atoparémonos cunha mellora da produtividade global. Ademais, aplicar medidas de igualdade laboral dentro das empresas é un factor de competitividade porque axuda a entender e deseñar unha organización máis eficaz e máis eficiente e porque minimiza riscos de competitividade.

      5. Mellora a calidade de vida das persoas

Que unha persoa traballadora teña flexibilidade de horario de entrada e saída porque ten persoas dependentes ao seu cargo, é sen dúbida, unha mellora da calidade de vida desa persoa traballadora. Se pola contra non se lle dese a posibilidade de facelo tería que buscar ferramentas para solucionalo, o que conleva unha maior tensión e, moi probablemente, perda de poder adquisitivo da persoa traballadora. Apostar por medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral é sen dúbida apostar por mellorar a calidade de vida das persoas. 

 

Categorías

Actualidade Igualdade

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.