5º Edición: Curso teórico-práctico para a protección integral da liberdade sexual e da integridade moral no traballo (5 h)

Este curso, totalmente gratuíto, permitirá ás persoas participantes afondar sobre a protección integral da liberdade sexual e da integridade moral no traballo.

Docente

Sandra García Lombardía, Inspectora de traballo e seguridade social.

Aprende ao teu ritmo

O curso estará composto por actividades síncronas e asíncronas co obxectivo de que a experiencia do alumnado sexa a máis satisfactoria posible, permitindo que as persoas participantes poidan aprender ao seu propio ritmo e horario e, ao mesmo tempo,  teñan a oportunidade de intercambiar coñecementos e experiencias e interactuar entre elas.

Así, o curso de 5 horas de duración constará dunha parte pre-gravada (módulo asíncrono) e dunha sesión en liña (módulo síncrono).

O alumnado poderá acceder aos distintos contidos teóricos formativos e ás pílulas audiovisuais do curso durante todo o período de vixencia do curso.

Que inclúe este curso?

Cal é a estrutura e o desenvolvemento deste curso formativo?

O curso levarase a cabo entre o 18 de setembro e o 13 de outubro do 2023 e constará dunha parte pre-gravada (módulo asíncrono) e dunha sesión en liña (módulo síncrono).

A duración do curso será de 5 horas e este adecuarase á siguinte estrutura:

Módulo asíncrono – Pílulas pre-gravadas

Este módulo estará composto por pílulas formativas de 2 horas de duración (asíncronas) a través das cales o docente exporá os contidos formativos sobre a protección integral da liberdade sexual e da integridade moral no traballo. Ase mesmo, o alumnado disporá de documentación soporte para o entendemento da materia.

Módulo síncrono – Sesión en liña

Neste caso, levarase a cabo unha sesión en liña de 3 horas de duración.

Programaranse 4 sesións en liña de tal forma que as persoas participantes poderán asistir á sesión que mellor lles encaixe:

As alternativas son:

  • Martes 26/09/23 de 16:00 a 19:00 horas
  • Xoves 28/09/23 de 16:00 a 19:00 horas
  • Martes 03/10/23 de 10:00 a 13:00 horas
  • Xoves 05/10/23 de 10:00 a 13:00 horas

Protección integral da liberdade sexual e da integridade moral no traballo

Requisito de acceso

Hai un total de 200 prazas!
Tan só poderán participar as persoas que dispoñan do certificado de aproveitamento do curso teórico-práctico sobre a prevención e tratamento do acoso sexual e por razón de sexo no traballo (10 h).

A quen vai dirixido?

A responsables da implantación do protocolo de prevención e actuación por acoso laboral.

Duración

Entre o 18/09/2023 e o 13/10/2023.
Para a súa realización disporase das 24 horas do día, todos os días da semana.

Inscrición

O prazo de inscrición finaliza o 15 de setembro de 2023.
Prazas limitadas segundo orde de inscrición.

Máis cursos en liña