Taller 3. O diagnóstico dos plans de igualdade. A aplicación da perspectiva de xénero na análise da información cuantitativa e cualitativa necesaria

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o valor da construcción de indicadores cuantitativos e cualitativos necesarios para a aplicación desde unha perspectiva de xénero en todas as áreas dun diagnóstico previo ao plan de igualdade.

 • 4 horas
 • En liña e ao teu ritmo
 • Dispoñible no teu móbil
 • Idioma: galego
 • Certificado de aproveitamento ao completar o taller

Docentes

Lucía Rial Pampín, Formadora e asesora en materia de Igualdade e RRHH

Esther Mariño Costales, Técnica de Igualdadede en CIG

Aprende ao teu ritmo

O taller formativo levarase a cabo a través dunha sesión en liña que se celebrará o 8 de febreiro de 2022 en horario de tarde (de 16:00 a 20:00 h), permitindo que as persoas participantes intercambien coñecementos e experiencias entre elas.

Que inclúe este curso?

  Que son e que información se obtén dos indicadores

  Indicadores absolutos e relativos

  Indicadores cuantitativos e cualitativos

  Indicadores de xénero

  Confección de indicadores

  A aplicación dos indicadores nas áreas de análise do diagnóstico

Cal é a estrutura e o desenvolvemento deste curso formativo?

A duración deste taller será de 4 horas e este adecuarase á seguinte estrutura:

 • 16:00 – 16:05 h Presentación do taller formativo. Representante da Dirección Xeral de Relacións Laborais
 • 16:05 – 17:35 h Definición e tipoloxía de indicadores. Lucía Rial Pampín
 • 17:35 – 18:00 h Rolda de consultas
 • 18:00 – 18:05 h Descanso
 • 18:05 – 19:35 h Confección de indicadores a aplicación nas áreas de análise do diagnóstico. Esther Mariño Costales
 • 19:35 – 20:00 h Rolda de consultas

O único requisito para obter o certificado de aproveitamento do taller será asistir a sesión en liña e responder satisfactoriamente, polo menos o 70 % das cuestións expostas no test de avaliación que estará dispoñible no campus en liña.

A quen vai dirixido?

Ás persoas que participan nos procesos de selección, contratación, negociación colectiva, avaliación da actividade preventiva, avaliación de postos de traballo e comunicación e, en xeral en procesos e proxectos que se enmarcan no ámbito das relacións laborais na aplicación do principio de igualdade.

Duración

Entre o 08/02/2022 e o 15/02/2022.
O taller levarase a cabo a través dunha sesión en liña que se celebrará o 8 de febreiro de 2022 de 16:00 a 20:00 h.
Ase mesmo, as persoas participantes terán ata o martes 15 de febreiro para responder o test de avaliación posto a súa disposición a través do campus en liña. Para a súa realización se disporá das 24 horas do día, todos os días da semana.

Inscrición

O prazo de inscrición finaliza o 3 de febreiro de 2022.
Prazas limitadas segundo orde de inscrición.