Novo curso en igualdade laboral: curso avanzado de 35 horas

A dirección xeral de Relacións Laborais pon en marcha unha nova formación en liña, neste caso un curso de 35 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende facilitar ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, afondado nos coñecementos necesarios en todos os aspectos que conleva a elaboración dun plan de igualdade.

Tratase dunha ampliación do contido do curso básico de igualdade laboral de 8 horas de duración no que se profundará sobre as temáticas desenvoltas no mesmo:

 • Negociación do Plan de Igualdade
 • Contido do Plan de Igualdade. Seguimento e avaliación
 • Rexistro e auditoría retributiva

Os e as docentes que impartirán o curso

Os e as docentes que impartirán o curso serán as seguintes:

 • Ana Isabel Pérez Simal, Delegada de CCOO de Galicia
 • Auxiliadora Zapata Navarro, Directora Club Empresas en Fundación Woman Forward
 • Emma Rodríguez Rodríguez, Profesora de Dereito do traballo e da Seguridade Social da Universidade de Vigo
 • Esther Mariño Costales, Técnica de Igualdade na CIG
 • Jaime Cabeza Pereiro, Profesor catedrático do Dereito do traballo e da Seguridade Social da Universidade de Vigo
 • Jose Fernando Lousada Arochena, Maxistrado no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia
 • Lucia Rial Pampin, Formadora e asesora en materia de Igualdade e RRHH
 • Maria Ángeles García Pérez, Consultora especializada en materia de igualdade laboral
 • María Del Carmen Sixto Vilas, Xefa de servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Xunta de Galicia
 • María Ángeles García Pérez, Consultora especializada en materia de igualdad laboral
 • Miryam Garabito Cociña, Xefa de sección de Hixiene Industrial e Técnicas Analíticas. Centro ISSGA Lugo. Xunta de Galicia
 • Mónica González Otero, Inspectora de traballo e seguridade social
 • Sandra García Lombardía, Inspectora de traballo e seguridade social
 • Teresa Pedrosa Silva, Inspectora de traballo e seguridade social

Contidos e modalidade do curso

O curso avanzado en igualdade laboral de 35 horas consta dos seguintes contidos:

 • A aproximación á normativa en materia de igualdade nas relacións laborais e problemática actual
 • Negociación e elaboración dos plans de igualdade
 • A PRL con enfoque de xénero
 • A igualdade retributiva. Rexistro e auditoría retributiva
 • Medidas para fomentar a igualdade laboral
 • Protocolos para loitar contra o acoso sexual e por razón de sexo
 • O rexistro dos plans de igualdade

O curso estará composto por unha parte teórica que consta de 7 módulos impartidos de forma pre-gravada e 3 clases prácticas en liña. O curso combinará actividades síncronas e asíncronas co obxectivo de que a experiencia do alumnado sexa o máis satisfactoria posible, permitindo que as persoas participantes poidan aprender ao seu propio ritmo e horario e, ao mesmo tempo, teñan a oportunidade de intercambiar coñecementos e experiencias e interactuar entre elas.

Se queres ampliar a información dos módulos podes ler a nova no campus formativo.

Prazos de inscrición

Poderás inscribirte no curso avanzado de igualdade laboral de 35 horas a través do acceso ao campus formativo, ata o 15 de decembro. O prazo de validacións de candidaturas será do 16 ao 17 de decembro e o curso comezará o 20 de decembro, cunha duración total de dous meses.