Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta de Galicia referenda o seu compromiso para acadar a presenza equilibrada de mulleres en esferas de decisión a través de políticas de benestar laboral. Entre elas, cabe destacar o apoio á conciliación, ao benestar laboral e á implantación de medidas que fomenten a igualdade nas empresas. Estas medidas non contribúen unicamente á xustiza social, senón que están relacionadas tamén coa produtividade das empresas. De acordo cos datos da Organización Internacional do Traballo, 6 de cada 10 compañías que promoven a igualdade laboral aumentan os seus beneficios entre un 5% e un 20%.

Neste sentido, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está a promover os plans de igualdade nas empresas, o teletraballo, a flexibilización horaria e a conciliación, así como a formación en igualdade laboral. Creou tamén unha ferramenta dixital gratuíta de autodiagnóstico para empresas e unha certificación galega de excelencia en igualdade para empresas.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participa na apertura do encontro O impacto da muller empresaria no mundo organizado pola Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

FORMACIÓN

A Xunta de Galicia retoma a súa actividade formativa en materia de igualdade laboral a través do campus virtual da Dirección Xeral de Relacións Laborais cun taller formativo sobre a promoción profesional con perspectiva de xénero, a sétima edición do curso básico en igualdade laboral e a segunda edición do curso avanzado de igualdade laboral. O obxectivo destas formacións en liña é facilitar ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, afondando nos coñecementos necesarios para logralo. 

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante o pasado mes de setembro estivo aberto o trámite de audiencia e información pública do Proxeto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 1615/2009, do 26 de outubro, polo que se regula a concesión e utilización do distintivo “Igualdade na Empresa”. O proxecto propón modificacións relacionadas coa propiedade do distintivo e os procesos de solicitude, avaliación e seguimento. O Real Decreto entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

O Ministerio de Igualdade vai destinar 12,9 millóns de euros para a posta en marcha do Plan de Inserción sociolaboral para vítimas de trata, explotación sexual e mulleres en situación de prostitución. A través dun Real Decreto, regúlase a concesión directa de subvencións a diversas entidades no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia coa posta en marcha do I Plan de Inserción social e laboral. Prevese que preto de 30.000 mulleres beneficiaranse destas axudas ata 2026, data de finalización do Plan.

Entrou en vigor a Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar. Unha norma que ten como obxectivo equiparar as condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras do fogar familiar ás do resto de persoas traballadoras por conta allea, descartando aquelas diferenzas que non só non responden a razóns xustificadas, senón que ademais sitúan a este colectivo de persoas traballadoras nunha situación de desvantaxe particular e que, por tanto, poden resultar discriminatorias. Esta regulación completa o estipulado na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema de Seguridade Social, no ámbito da Seguridade Social, e o Real Decreto 1620/2011, do 14 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar, no ámbito das condicións de traballo, configuraron un sistema de equiparación progresiva da normativa laboral e de Seguridade Social.

O Instituto das Mulleres vai destinar 500.000 euros para ampliar a implantación dos plans de igualdade nas empresas. Estas subvencións están destinadas a organizacións sindicais para financiar a formación, apoio e asesoramento especializado para o exercicio das funcións de negociación, elaboración, implantación, seguimento e avaliación de plans de igualdade de ámbito estatal ou supraautonómico.

FORMACIÓN

O Instituto de las Mulleres, en colaboración coa UIMP, organizou o curso O dereito ao coidado desde unha perspectiva feminista dentro do programa de Cursos de Verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Durante o mesmo, destacouse que o traballo de coidados supón un 15 % do PIB do noso país. Ademais, o 94 % das persoas que coidan son mulleres, do mesmo xeito que o 87% das traballadoras que solicitan redución de xornada para coidar. Por iso son necesarias políticas públicas que garantan a corresponsabilidade do Estado nos coidados e tamén na contorna doméstica, a fin de facer posible unha reorganización do tempo. 

Nivel internacional

NOVA PLATAFORMA DE XEFAS DE ESTADO E DE GOBERNO DENTRO DA ASAMBLEA XERAL DAS NACIÓNS UNIDAS

Dentro da Asemblea Xeral das Nacións Unidas creouse unha plataforma para que as xefas de estado e de goberno de todo o mundo poidan debater temas prioritarios na axenda da comunidade internacional e identificar solucións aos desafíos actuais. Na súa reunión do pasado setembro, destacaron o papel do liderado das mulleres á hora de abordar os desafíos globais e lograr un futuro sostible, subliñando que a participación política plena e efectiva das mulleres e a toma de decisións son cruciais para abordar as prioridades mundiais de maneira eficaz, decisiva e inclusiva.

A Plataforma pretende visibilizar ás mulleres en posicións prominentes de liderado político, así como o seu papel fundamental no impulso da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible. Está demostrado que os países cun maior número de mulleres líderes políticas tenden a prestar maior atención a cuestións como a saúde, a educación, a infraestrutura e a eliminación da violencia contra as mulleres. Ademais, os datos científicos avalan que ver a máis mulleres no poder aumenta as aspiracións educativas e profesionais das nenas.