Ferramenta de Rexistro Retributivo, do Ministerio de Traballo e Economía Social e o Instituto das Mulleres do Ministerio de Igualdade.