Estudo sobre a situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia

Este estudo sobre a situación das mulleres no sistema ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia ten por obxectivo xeral coñecer, desde a perspectiva
de xénero, a situación das mulleres que actualmente se dedican á investigación, ao desenvolvemento tecnolóxico e á innovación (I+D+i) na nosa comunidade autónoma.

https://igualdade-laboral.gal/wp-content/uploads/2021/09/estudo_ciencia_tecnoloxia_empresa_compressed_compressed.pdf