En 2022 cúmprense 70 anos desde que Nacións Unidas instaurou o 8 de marzo como o Día Internacional da Muller, aínda que non foi ata 1975 cando se conmemorou por primeira vez cos obxectivos de promover a igualdade de xénero, o liderado das mulleres e a eliminación de calquera discriminación contra a muller para conseguir a súa plena participación na sociedade, nas mesmas condicións que os homes.

Unha data coma esta invítanos a reflexionar sobre a evolución das condicións de vida e o traballo das mulleres de todo mundo, pero tamén nos anima a fomentar accións que contribúan a mellorar e afianzar eses avances. E nesta andaina é indiscutible o papel que xogou o movemento feminista e todo o tecido asociativo, unha ferramenta para o apoderamento persoal e colectivo que permite seguir afondando na “sororidade” a través de redes de colaboración, que son a base para unha verdadeira igualdade.

Recoñecer as aportacións de todas esas mulleres e nenas, celebrar a valentía e a determinación de todas esas voces transgresoras e esixir máis cambios para a consecución da plena igualdade, faise máis imprescindible hoxe ca nunca.

É para iso é necesario visibilizar e por en valor a esas mulleres referentes, para dotar de exemplos reais ás xeracións máis novas. Mulleres pioneiras, de todo tipo de disciplinas e sectores, que coas súas experiencias, a súa sabedoría e o seu talento poidan iluminar o camiño das máis novas.
E nese andar, os principais compromisos do Goberno galego residen en: apoiar o liderado feminino e a participación das mulleres en todas as esferas da sociedade, garantir o dereito á igualdade de trato e á non discriminación por razón de xénero e reivindicar o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, mediante o fomento da redistribución de roles no fogar así como da igualdade no ámbito laboral.

Por todo iso, o Goberno galego seguirá desenvolvendo accións de impulso do talento feminino e participación equilibrada de mulleres nos espazos de toma de decisións na esfera económica, política, cultural, científica, etc., incluídos órganos e estruturas organizativas de todo tipo, como administracións públicas, de participación cidadá, entidades sociais e tecido empresarial, atendendo aos principios de mérito, capacidade e igualdade.
Mostra do traballo en prol da consecución destes obxectivos, é a inclusión da perspectiva de xénero en todas as políticas públicas autonómicas, os plans de formación e emprego con incentivos de discriminación positiva para as mulleres ou apoios crecentes á conciliación laboral e familiar, co fin de minimizar as dificultades que adoitan atopar ás mulleres para manterse ou reinserirse ao mercado de traballo pola dedicación que invisten á familia.

Do mesmo xeito, a nova lei autonómica de igualdade entre mulleres e homes, que verá a luz este mesmo ano 2022, permitirá adaptar a lexislación ao contexto socio-laboral actual e ir da man na profunda transformación que está a acontecer na nosa contorna. Con esta nova norma preténdese lograr unha maior concienciación das persoas traballadoras e o tecido empresarial, guiando as súas boas prácticas para eliminar por completo calquera manifestación de discriminación múltiple e mellorar o benestar laboral da muller galega.

Porque aínda que hoxe o reivindiquemos con maior énfase, verdadeiramente todos os días son 8 de marzo. Todos os días debemos respectar e valorar ao xénero feminino como merece. E por iso animamos a toda a comunidade galega a seguir esforzándose, cada un dos 365 días do ano, para que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e efectiva, para que a sociedade sexa, en definitiva, máis xusta con todos.

Categorías

8M Actualidade

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.