Curso Avanzado sobre Igualdade Laboral

Formación en liña de 35 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende facilitar ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, afondado nos coñecementos necesarios en todos os aspectos que conleva a elaboración dun plan de igualdade. Tratase dunha ampliación do contido do curso básico de igualdade laboral de 8 horas de duración no que se profundará sobre as temáticas desenvoltas no mesmo.

Docentes

Este curso avanzado levarase a cabo entre o 5 de outubro e o 5 de decembro de 2022Para acceder a esta formación, é requisito imprescindible ter superado o curso básico de igualdade laboral de 8 horas e realizar a inscrición antes do 30 de setembro de 2022, a través do campus formativo.