A Xunta destaca a importancia de difundir os aspectos da reforma laboral para que as novas normas poidan aplicarse con “seguridade e claridade”

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na inauguración do webinario Os contratos temporais: por circunstancias da produción, por substitución de persoas traballadoras con dereito a reserva de posto e o contrato de fixo discontinuo A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na inauguración do webinario informativo e técnico Os […]

A Xunta destaca na Coruña que a nova certificación en igualdade recoñecerá ás empresas comprometidas en Galicia co benestar laboral

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na xornada Muller e traballo autónomo cara á igualdade, organizada pola Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE-Galicia) Destacou o compromiso da Xunta coa igualdade a través da nova Lei que dedicará un capítulo enteiro ao benestar laboral nas empresas Sinalou que a […]

A Xunta insta a que se inclúan nas negociacións dos novos convenios colectivos materias como o teletraballo, a conciliación e a igualdade laboral

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, inaugurou hoxe por videoconferencia unha xornada sobre desafíos no novo contexto do traballo, organizada polo Consello Galego de Relacións Laborais A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, avogou hoxe por que os novos convenios colectivos melloren o actual marco de regulación laboral e inclúan materias que […]

A nova Lei de igualdade de Galicia introducirá o concepto de benestar laboral vencellado coa conciliación, o teletraballo e a prevención de riscos

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou hoxe o congreso ‘Igualdade, conciliación e RSE como motores da empresa’ Incidiu na necesidade de introducir a perspectiva de xénero nas contornas de traballo e referendou o compromiso da Xunta coa igualdade laboral en pemes e autónomos que en dous anos recibirán apoios por 4 […]

Unha nova certificación distinguirá ás empresas galegas comprometidas coa igualdade e que fomenten o benestar laboral entre as persoas traballadoras

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, avanzou hoxe no Parlamento galego que a Xunta, no seo do Diálogo Social, ultima a regulación deste novo selo de excelencia en igualdade As compañías que alcancen esta marca terán que acreditar a igualdade de retribución por traballos de igual valor e unha formación mínima de […]

A Xunta demanda que a nova regulación laboral atenda as necesidades reais das micropemes

A directora xeral de Relacións Laborais participou hoxe nunha sesión informativa sobre a normativa laboral organizada por APE Galicia Solicitou que a nova normativa outorgue ás comunidades a capacidade de activar mecanismos de redución temporal de emprego no seu tecido produtivo A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, demandou hoxe en Pontevedra que a […]