A continuación, inclúense algúns recursos para axudar na elaboración do plan de igualdade: