Guía para a prevención e tratamento do acoso sexual e do acoso por razón de sexo nas pemes

Esta guía aborda cuestións como o acoso sexual e por razón de sexo no traballo; as súas consecuencias; as obrigas das empresas, da representación legal das persoas traballadoras e das persoas traballadoras; a integración da prevención do acoso sexual e por razón de sexo na xestión da prevención de riscos laborais da empresa; o protocolo para a súa prevención e tratamento e a tutela administrativa e xudicial fronte a estas situacións.

Se queres coñecer en detalle todos os aspectos que trata esta guía sobre o acoso sexual e por razón de sexo no traballo preme nesta *ligazón.
Adicionalmente, podes descargarte cada un dos anexos que figuran na guía en formato editable:


*Sinalar que o documento atópase en proceso de actualización segundo as novidades existentes das ferramentas recentemente aprobadas polo Ministerio.