A Xunta formará a persoas traballadoras en prevención do acoso laboral grazas á colaboración coa Unión Profesional de Galicia e Agaxen

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, asinou convenios con Unión Profesional de Galicia (UP) e a asociación de profesionais da auditoría sociolaboral de xénero (Agaxen) coas que ofertará cursos telemáticos O convenio, de catro anos de vixencia, permitirá traballar na prevención do acoso a través de organizacións que teñen contacto […]

Linguaxe inclusiva na comunicación externa

Que falemos de usar unha linguaxe inclusiva e non discriminatoria respecto ao xénero é algo particular dalgunhas linguas, entre elas, as linguas latinas. Isto non sucede, por exemplo, co inglés. É polo noso contexto, en castelán e galego, que abordamos a linguaxe inclusiva neste post, a través dos beneficios e consellos na comunicación externa das […]

Máis de 110 pemes participan no programa ‘Responsabilízate’ da Xunta para incorporar a responsabilidade social e ambiental aos seus negocios

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2022  A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe por videoconferencia na xuntanza Comisión de Relacións Laborais da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ante a que puxo en valor o programa Responsabilízate que promove a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dirixido a que as […]

Comunicación corporativa con perspectiva de xénero

En maio deste ano DIRCOM, a asociación referente de directivos/as de comunicación, presentou o estudo La Comunicación en el escenario actual y tendencias de futuro, onde se recollen varias conclusións; entre elas, que a comunicación corporativa é unha das áreas de especialización máis importantes e estratéxicas para os e as profesionais da comunicación hoxe en […]

A igualdade na contratación pública

A OCDE define a contratación pública como a compra de bens, servizos e obras por parte de gobernos e empresas estatais. Dado que representa unha parte substancial do diñeiro dos contribuíntes, cabe esperar que se leve a cabo de maneira eficiente e con altos estándares de conduta a fin de garantir a alta calidade da […]

Lorenzana referenda o compromiso da Xunta para acadar a presenza equilibrada de mulleres en esferas de decisión a través das políticas de benestar laboral

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou hoxe na xornada sobre o impacto da muller empresaria no mundo organizada por Women Presidents Organization No acto destacou as políticas autonómicas de apoio á conciliación, á flexibilidade e a efectiva implantación da igualdade nas empresas A Xunta destinará 935 millóns de euros […]

Aspectos máis relevantes da LOIEMH

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, convértese no primeiro instrumento legal existente no ordenamento xurídico español que incorpora moitos dos avances conseguidos en materia de igualdade, tamén no marco das relacións laborais. Esta norma deu paso á normativa posterior en materia de igualdade retributiva, en […]

Que é a corresponsabilidade?

Dous termos moi relacionados, que son uns dos piares máis importantes dos plans de igualdade das empresas, son conciliación da vida persoal, familiar e laboral e corresponsabilidade. Sobre conciliación xa falamos en anteriores publicacións e fai referencia ás posibilidades que ten unha persoa de desenvolver de forma simultánea os diferentes ámbitos da súa vida. Para […]

Valoración de postos de traballo con perspectiva de xénero

O 7 de marzo de 2014, a Unión Europea publicou unha Recomendación da Comisión sobre o reforzo do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres a través da transparencia. Esta Recomendación tivo cabida no noso regulamento interno a través da Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da […]