A Xunta formará a persoas traballadoras en prevención do acoso laboral grazas á colaboración coa Unión Profesional de Galicia e Agaxen

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, asinou convenios con Unión Profesional de Galicia (UP) e a asociación de profesionais da auditoría sociolaboral de xénero (Agaxen) coas que ofertará cursos telemáticos O convenio, de catro anos de vixencia, permitirá traballar na prevención do acoso a través de organizacións que teñen contacto […]

Taller formativo “A Corresponsabilidade: o eixe central da igualdade laboral”

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o principio de igualdade na conciliación e no exercicio corresponsable das tarefas de coidado: a adaptación da xornada de traballo, a ordenación do tempo e a forma de prestación. 4 horas  En liña e ao teu […]

Lorenzana aliña os compromisos da Xunta por un ámbito laboral libre de violencias cos propugnados pola Organización Internacional do Traballo

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, inaugurou una xornada técnica para colexios profesionais sobre o Convenio 190 da Organización Internacional do Traballo (OIT) Ese tratado europeo, ao que debe adaptarse a normativa estatal e os convenios colectivos, é pioneiro no recoñecemento de dereitos de igualdade laboral Galicia está a formar […]

Máis de 110 pemes participan no programa ‘Responsabilízate’ da Xunta para incorporar a responsabilidade social e ambiental aos seus negocios

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2022  A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe por videoconferencia na xuntanza Comisión de Relacións Laborais da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ante a que puxo en valor o programa Responsabilízate que promove a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dirixido a que as […]

Quinta edición do curso sobre prevención e tratamento do acoso sexual no traballo

Formación en liña de 10 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se profundará sobre conceptos de acoso sexual e por razón de sexo, facilitando a identificación de conductas que poden ser constitutivas do mesmo. Ase mesmo, nesta formación trataranse as consecuencias xurídicas do acoso e a súa tipificación no orde penal e […]

Curso Avanzado sobre Igualdade Laboral

Formación en liña de 35 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende facilitar ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, afondado nos coñecementos necesarios en todos os aspectos que conleva a elaboración dun plan de igualdade. Tratase dunha ampliación do contido do curso básico de igualdade laboral de 8 horas de […]