A Xunta promove a formación en igualdade laboral nas entidades do sector da discapacidade

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, asinou un convenio coa Asociación Empresarial para a Discapacidade Intelectual e do Desenvolvemento en Galicia (Aedigal) para cualificar o persoal das entidades Os cursos celebraranse de xeito telemático a partir do próximo 26 de outubro e abordarán temáticas como a non discriminación nos procesos […]

Que é o currículo cego?

A igualdade de trato entre mulleres e homes aplicable no ámbito do emprego privado (e tamén no do emprego público) garantirase en todas as fases da relación laboral: no acceso ao emprego; mesmo ao traballo por conta propia; na formación profesional, na promoción profesional, nas condicións de traballo- incluídas as retributivas e as de despedimento-, […]

Primeiros pasos para realizar o diagnóstico de igualdade

A principios de mes terminou o prazo que recolle o Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, para que todas as empresas de máis de 50 persoas traballadoras teñan rexistrado o seu plan de […]

A igualdade de trato e oportunidades nas empresas

Hoxe falamos no noso blogue da igualdade de trato e oportunidades nas empresas. No noso país existe a igualdade formal xa que na Constitución Española, máis en concreto no seu artigo 14, afírmase que “os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión […]

O 11 de marzo rematará o prazo de inscrición do programa Entrena emprego de Lugo para a inserción laboral de mulleres paradas de longa duración

A iniciativa, que desenvolve a Fundación Santa María la Real, co apoio da Consellería de Emprego e Igualdade, ten como obxectivo incrementar as oportunidades laborais das mulleres en paro tras dedicarse á maternidade ou ao coidado de familiares Lugo acollerá dous sesións desta iniciativa con 20 prazas cada unha: a primeira desenvolverase de marzo a […]

Día Internacional da Igualdade Salarial

igualdade salarial

As Nacións Unidas, ou algunha das súas organizacións vinculadas, organizan diversas datas ao longo do ano para sensibilizar á poboación en xeral sobre algunha problemática existente. O 22 de febreiro, é o día marcado no calendario, para reivindicar a igualdade salarial de mulleres e homes co Día Internacional da Igualdade Salarial.  Todos os países a […]

A presenza das mulleres en postos de responsabilidade

A pesar dos relativos avances das últimas décadas, o peso das mulleres nos postos de responsabilidade continúa sendo moi inferior ao dos homes. A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, inclúe medidas destinadas ao fomento do principio de presenza ou composición equilibrada, entendendo por tal a […]