9º Edición: Curso básico en igualdade laboral (8 h)

Este curso facilita ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, acercando os coñecementos necesarios sobre a negociación dos plans de igualdade, diagnose, igualdade retributiva, medidas para fomentar a igualdade laboral e os protocolos para loitar contra o acoso sexual e por razón de sexo.

Taller 14. O rexistro dos plans de igualdade

Formación en liña de 2 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o rexistro dos plans de igualdade: requisitos, prazos e contido mínimo […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar […]

Fomento da corresponsabilidade dende a empresa

A corresponsabilidade é “a responsabilidade compartida dunha situación ou actuación determinada entre dúas ou máis persoas. As persoas corresponsables posúen os mesmos deberes e dereitos na súa capacidade de responder […]