Reunións igualitarias no marco das empresas

No noso país avanzouse moito en materia de igualdade laboral nas empresas en termos de regulación, medición, diagnóstico, execución de plans e revisión de medidas con perspectiva de xénero, entre […]